Pjena

Pjena: u listu ili u roli

Resursi za sve vrste pjene, uključujući EVA , Ortolitnu pjenu, hi-poli. Prema dizajnu kupaca, prilagođeni su svi dolje navedeni faktori:

Boja

Težina

Tvrdoća

Oblik

Gustoća

Perforacija

foam