Injekcija poliuretana

Objekt

2 PU stroja

1 GEL aparat

Stroj od 2 kom

1 stroj za uzorke

Godišnja proizvodnja

2 milijuna para uložaka