Injekcija poliuretana

Objekt

2 PU stroja

1 GEL stroj

2 PCS stroj

1 uzorak stroja

Godišnja proizvodnja

Uložak od 2 milijuna para